top of page

קרן עבור יתומים ואלמנות

קרן עם ישראל חי העניקה עשרות אלפי דולרים לאלמנות ויתומים בארץ.

כספים אלו מסייעים לדתיים וחילוניים כאחד, לא רק באוכל, אלא בהוצאות חינוך ותועלת, וכן בעלויות הקשורות לעריכת וקיום חתונות.

קרן זה הינו לזכר

יתומים ואלמנות של חללי צה"ל

אני רוצה להיות חלק מעם ישראל חי

תרום עוד היום והראה את תמיכתך!

bottom of page