top of page

בית ספר לאילוף ואימון כלבי חילוץ, הצלה ושמירה של 'מגן – מכללת ארץ ישראל' – IDU

במהלך עשרים השנים האחרונות, יחידת הכלבנים IDU היתה שותפה במאות אירועי אמת, מבצעי איתור והצלה של נעדרים בישראל, ובפעילות ביטחון והגנה שגרתית על יישובי תפר במדינת ישראל. התמיכה בארגון המורכב ממתנדבים עוזרת לנו לאתר, לרכוש ולהכשיר כלבים נוספים למשימות הרבות והמגוונות – המיוחדות לכלבים אלו.

20 שנה
ליחידת הכלבנים לישראל

$461,341
הוענק מאז 2018 מקרן עם ישראל חי

אני רוצה להיות חלק מעם ישראל חי

תרמו עוד היום ליחידת הכלבנים לישראל והצילו חיים!

bottom of page