top of page

סיוע לחג הפסח

web (1).jpg
Shmuel5

שמואל סקט, מיסד ומנהל קרן עם ישראל חי:

רן 'סיוע פסח' המיוחדת שלנו הוקמה בשנת 2003. מאז נאספו וחולקו מעל $681,327!! לא נוקזו שום הוצאות. כל דולר מהכסף הזה ניתן למשפחות עניות לצרכי הפסח שלהם.

מלחמת המצווה בה נלחמים חיילי צה"ל הקדושים שלנו היא הכרחית ב-100% אך גרמה למצוקה כלכלית לאנשים רבים. אנחנו צריכים לתמוך, לא רק בחיילים הגיבורים שלנו, אלא גם במשפחות שהם השאירו מאחור. עסקים נסגרו, כל גבול הצפון (קרית שמונה - 24,000 תושבים - למשל) פונה ואנשים מבקשים עזרה בכמות גדולה מאי פעם. נעזור לכולם - אף אחד לא ישאר מאחור!
אנא תרמו בנדיבות. תודה!
חג כשר ושמח

bottom of page