top of page

שדרות הוכרזה כשטח צבאי סגור, כאשר רקטות ממשיכות לרדת על העיר!

רבים מהתושבים פונו אך 10,000 עדיין מתגוררים שם, בנוסף לאלפי חיילי צה"ל שנמצאים שם כעת.

המתנדבים החובשים הגיבורים והאמיצים עסוקים בהצלת חיים - בזמן התקפת רקטות - אך אין להם אמבולנס משוריין חסין כדורים משלהם!

העלות היא $350,000

עזרו לנו לקנות את האמבולנס הזה לשדרות, בו הם ישתמשו עוד שנים רבות!

אנחנו בדרך הנכונה - תסתכלו:

כל התרומות ניתנות לניכוי מס בארה"ב ו-100% מהכספים שגויסו ישמשו למטרה זו. לא מנכים שום הוצאות! לא נלקחות עמלות. כל דולר שנתרם הולך ישירות לרכישת האמבולנס הזה.

תודה על תרומתכם הנדיבה.

אחד מגדולי הדור, הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, נתן את ברכתו לפרויקט זה:

תרמו עוד היום והצילו חיים!

אני רוצה להיות חלק מעם ישראל חי

עלות - $350,000

bottom of page