top of page

חיזוק זהותה היהודית של ישראל

קרן 'עם ישראל חי' משקיעה רבות בעתיד העם היהודי וממשיכה לעבוד ללא לאות, כנגד הרוחות של הפיכת ישראל ל"מדינת כל אזרחיה". קרן 'עם ישראל חי' – תומכת בארגונים המכריזים ללא בושה: "ישראל היא מדינה יהודית!". הקרן תומכת בתוכניות שונות ופרויקטים חינוכיים, תכניות למידה ועידוד הזהות היהודית – הן בישראל והן בעולם.

class.png
care.png
social-care.png

תמיכה

הוראה

הגנה

אני רוצה להיות חלק מעם ישראל חי

תרמו עוד היום וחזקו את זהותה היהודית של מדינת ישראל!

bottom of page